top of page

RRG Design BV respecteert de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen wij beveiligen en vertrouwelijk behandelen. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. 

 

RRG Design BV is een full-service brand office voor promotie, productie of presentatie van uw bedrijf of evenement. We zijn gevestigd op de Schuttevaerweg 89, 3044 BA te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 18042266. 

 

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RRG Design houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Verwerking

We verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van u w opdracht. In veel gevallen gaat het dan om de volgende persoonsgegevens: naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, email, functie en indien noodzakelijk bankgegevens (voor betaling of zekerheid). We bewaren deze gegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

We werken samen met partners en toeleveranciers die wij inhuren of opdracht geven de overeenkomst uit te voeren. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de (deel)opdracht. Al onze partners dienen aan de AVG-wetgeving te voldoen. 

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Beveiliging

Uiteraard zorgen we voor passende technische en organisatorisch maatregelen om persoonsgegevens te bescherm tegen onrechtmatige verwerken. Zo hanteren we een dubbele inlogbeveiliging op al onze systemen, alle personen die namens RRG Design kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhouding en testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

 

Gevoelige informatie

We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers jonger zijn dan 16 jaar. 

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd en opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Als u vragen hebt of wenst te weten welke persoonsgegevens wij van u tot onze beschikking hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.  U heeft de volgende rechten :

·       Uitleg over de persoonsgegevens en wat wij ermee doen;

·       Inzage in uw persoonsgegevens;

·       Corrigeren van foutieve persoonsgegevens;

·       Verwijderen van verouderde gegevens;

·       Intrekken van toestemming;

·       Bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens;

·       Bezwaar maken tegen overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;

·       Indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij niet goed met uw persoonsgegevens zijn omgegaan.

Voor contact kun u dit via info@rrgdesign.nl uw verzoek sturen, we reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken.

bottom of page